1 - 1 of 1 Items
Items per page : 10
Go to page
1 article(s) found

Journal's Info

AL-TAZKIAH

Publisher :
IAIN Mataram

Website :

Description :
Al-Tazkiah adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Mataram. Memfokuskan kajian pada pemikiran dan praksis bimbingan konseling islam melalui eksplorasi, pengkayaan dan transformasi dakwah islam. Bidang kajian dalam Al-Tazkiah antara lain: Bimbingan dan Konseling, Psikologi, dan Psikologi Pendidikan. Al-Tazkiah diterbitkan setiap tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.

Selebritisme dan Inferiority Complex Syndrome

Author : Mastur, Mastur
Source : AL-TAZKIAH; Vol 2, No 1 (2013); 49-57
Date : June 1, 2013