1 - 10 of 40 Items
Items per page : 10
Go to page
40 article(s) found

Journal's Info

AT-TABSYIR

Publisher :
STAIN Kudus

Website :

Description :

AT-TABSYIR Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam merupakan Jurnal yang berisikan isu-isu actual yang berkaitan dengan dakwah islam, komunikasi dan social yang dihasilkan oleh para akademisi melalui berbagai kajian pustaka (library research) ataupun kajian lapangan untuk kemudian dipublikasikan dalam bentuk Jurnal Ilmiah.

Jurnal AT-TABSYIR merupakan Jurnal Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus

Author : *, Farida
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 2, No 2 (2014): Jurnal At-tabsyir
Date : October 13, 2015

Author : *, Farida
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 1 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015

Author : Efferi, Adri
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 2 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015

Author : Atabik, Ahmad
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 2, No 2 (2014): Jurnal At-tabsyir
Date : October 13, 2015

Author : *, Arsam
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 1 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015

ANALISIS FOUCAULT DALAM MEMBEDAH WACANA TEKS DAKWAH DI MEDIA MASSA

Author : Halwati, Umi
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 1 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015

BERDAKWAH DENGAN PUISI (KAJIAN INTERTEKSTUAL PUISI-PUISI RELIGIUS TAUFIQ ISMAIL)

Author : Shirazy, Habiburrahman El
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 2, No 1 (2014): Jurnal At-tabsyir
Date : October 1, 2015

DAKWAH MELALUI INTERNET

Author : Zaini, Ahmad
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 1 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015

DAKWAH MELALUI MEDIA CETAK

Author : Zaini, Ahmad
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 2, No 2 (2014): Jurnal At-tabsyir
Date : October 13, 2015

DAKWAH MELALUI MIMBAR DAN KHITABAH

Author : Zaini, Ahmad
Source : AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam; Vol 1, No 2 (2013): Jurnal At-Tabsyir
Date : September 30, 2015